Close

Våra koncept

Vi har skapat olika koncept som gör det enklare för dig att hitta en maskin som passar just dig och dina behov.

Våra koncept

Vi har skapat fyra olika koncept som gör det enklare för dig att hitta en maskin som passar just dig och dina behov.

Trygg

Säg hej till Swekip TRYGG. En maskin som beter sig som en maskin ska. Utformad genom lång erfarenhet av maskinutveckling. Med bra lyft-kapacitet får du en maskin du kan sitta tryggt i när du arbetar med tunga lyft eller fyller skopan med makadam. Maskinens enkelhet gör dig trygg när du gärna själv vill serva den. Den finkänsliga hydrauliken gör dig trygg när du behöver göra precisionslyft och den utomordentliga runt-om-sikten skapar ett lugn vid arbeten i trånga utrymmen.

Stark

Starkast i klassen när det gäller lyftkapacitet och dragkraft. Likt övriga modeller vänder sig Swekip STARK till användaren. Swekip STARK har en trevlig förarmiljö med utomordentlig runt-om-sikt, väl genomtänkt placering av knappar och reglage. Känn styrkan och balansen vid lastning och lossning. Känn kraften i lastaggregatet och driften vid schaktarbeten samt snöskottning. Känner du dig stark? Välj Swekip STARK!

Kontakta oss på 090-77 71 00 för mer information.