Close

Så här beställer du reservdelar

Så här beställer du reservdelar

Vi tillhandahåller reservdelar till flertalet av våra maskinmodeller. Vi kan även tillhandahålla reservdelar till maskiner utöver vårt eget sortiment.

För att på bästa sätt kunna hjälpa dig att ta fram rätt reservdel är det viktigt att du förser oss med rätt information.

I första hand vill vi att du mejlar oss förfrågningar som rör reservdelar och bifogar nedanstående information.

Mejl skickas till: reservdelar@swekip.se

När du ska beställa reservdelar eller information till en maskin använd alltid serienumret som referens.

Det kan vara olika delar mellan de tidigare och senare versionerna av maskinen så för att säkerställa att det blir rätt del till rätt maskin behövs serienumret.

 

Serienumret på maskinen hittar man oftast på skylten som sitter på tanken (vänster sida på maskinen).

Serienumret på motorn hittar man på skylten som sitter infäst på motorn.

Har ni köpt maskinen av oss är det bra om ni anger vilken modell det är på maskinen. Nyare modeller har beteckning 1040, 3080 eller liknande och har ni en äldre modell kan det t ex var CRX 920, 910 etc.

Har ni köpt av en annan leverantör kan maskinen ha modellbeteckning ZLXX där XX står för storlek (t ex 08 eller 15).

De flesta delarna i maskinen är märkta med ett serienummer men inte alla. Kontrollera om detta finns och skriv det till oss.

Att ta en eller flera bilder på den befintliga delen hjälper oss avsevärt då vissa komponenttillverkaren inte har serienummer. Dessutom kan leverantören har flera olika versionen på delen så för att säkerställa att rätt reservdel tas fram behövs en bild. Se till att bilden är skarp och ta gärna en närbild och en bild lite längre ifrån.