Close

Swekip mot 2030

Swekip mot 2030

Swekip utmanar etablissemanget och lanserar en nollvision för nettoökning av växthusgaser i atmosfären.

Användningen av fossila bränslen står för den största delen av utsläppen av växthusgaser.

 

Swekips vision att komma ner till nollutsläpp av fossila bränslen består i att använda sig av senaste tekniken för motoravgasrening i kombination med bränslen som framställs av förnyelsebara råvaror.

 

Swekips vision leder till mer än 90% lägre utsläpp av växthusgaser samtidigt som partikelutsläppen i stort sett försvinner.

Swekip utmanar etablissemanget och lanserar en nollvision för nettoökning av växthusgaser i atmosfären.

 

Användningen av fossila bränslen står för den största delen av utsläppen av växthusgaser.

Swekips vision att komma ner till nollutsläpp av fossila bränslen består i att använda sig av senaste tekniken för motoravgasrening i kombination med bränslen som framställs av förnyelsebara råvaror.

Swekips vision leder till mer än 90% lägre utsläpp av växthusgaser samtidigt som partikelutsläppen i stort sett försvinner.

Dieselmotorer med den senaste tekniken för avgasrening

Swekip värnar om miljön och därför har vi utrustat denna maskin med klassens miljövänligaste dieselmotor. 

 

Motorn i denna maskin följer gällande lagstiftning för Stage V. 

 

Swekips motor med Common Rail System och avgassystem med dieselpartikelfilter (DPF) Common Rail System (CRS) kontrollerar elektroniskt bränsleinsprutningen stegvis i stället för att ge allt på en gång. Detta ger bästa förutsättningar för effektiv förbränning. 

 

Resultatet är hög effektivitet, bättre bränsleekonomi och mindre motorbuller.

 

Common Rail System (CRS) ger, tillsammans med avgasåterledning (Exhaust Gas Recirculation, EGR) och dieselpartikelfilter (DPF), den mest miljövänliga hjullastaren i klassen.

Förnybart och fossilfritt bränsle för dieselmotorer

Swekips motorer stödjer användningen av förnybar diesel. Välj gärna att köra din Swekip på förnybart och fossilfritt bränsle. Använd maskinen på samma vis som när du tankar fossilt. Inget omställningsarbete krävs, börja tanka förnybart.

 

Förnybar och fossilfri diesel framställs av förnybara vegetabiliska och animaliska fetter istället för fossil råolja, som traditionell diesel är producerad av. Drifttekniskt skiljer sig förnybart och fossilfritt bränsle inte sig från traditionell diesel medans klimatfördelarna är extremt stora. Den största skillnaden mellan förnybar diesel och traditionell fossil diesel är att huvudråvaran är förnybara vegetabiliska och animaliska fetter istället för fossil råolja.